C

computing

Inżynieria Obliczeniowa: Programowanie Równoległe, Współczesne systemy obliczeniowe, bazodanowe i sieciowe